Σκοπος

 
Η έννοια της επιχειρησιακής έρευνας κερδίζει ολοένα και περισσότερο την προσοχή της νεανικής κοινότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα, πληθώρα μεθοδολογιών και αλγορίθμων αναπτύσσονται με στόχο την αντιμετώπιση περίπλοκων επιχειρησιακών προβλημάτων. Παράλληλα εν μέσω της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που διανύει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, η επιχειρησιακή έρευνα εμφανίζεται να παρέχει τα μέσα στους νέους για τη δημιουργία σημαντικών προοπτικών και ευκαιριών.

Το 4ο Πανελλήνιο Φοιτητικό Συνέδριο στοχεύει να προσφέρει ένα βήμα για την επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ ερευνητών από διάφορους επιστημονικούς κλάδους και να δώσει τη δυνατότητα σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, καθώς επίσης και σε νέους απόφοιτους, να παρουσιάσουν στην ακαδημαϊκή κοινότητα τις επιστημονικές τους εργασίες. Με τον τρόπο αυτό, φοιτητές και νέοι απόφοιτοι θα ανταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις και θα ενημερωθούν για τα τελευταία ερευνητικά επιτεύγματα σε διάφορους τομείς ειδικού ενδιαφέροντος. Απώτερος σκοπός του συνεδρίου είναι η προαγωγή της επιχειρησιακής έρευνας σε εθνικό επίπεδο, μέσω της ενθάρρυνσης και ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των μελλοντικών Ελλήνων ερευνητών.

 

θεματολογια συνεδριου

Το συνέδριο αποσκοπεί στην κάλυψη ενός ευρέος πλαισίου ερευνητικών αντικειμένων και πεδίων ενδιαφέροντος. Ως εκ τούτου, είναι ευπρόσδεκτη κάθε εργασία που ανήκει στην ευρύτερη επιστημονική περιοχή της Επιχειρησιακής Έρευνας, της Διοίκησης των Επιχειρήσεων, της Λήψης Αποφάσεων στις Επιχειρήσεις, της Καινοτομίας, κλπ.  Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένες θεματικές ενότητες, οι οποίες όμως δεν είναι αποκλειστικές:

 • Ποιότητα Υπηρεσιών
 • Διοίκηση Περιβαλλοντικών Συστημάτων
 • Ενεργειακή Πολιτική και Σχεδιασμός
 • Βέλτιστος Έλεγχος (Optimal Control)
 • Μαθηματικός Προγραμματισμός (Mathematical Programming)
 • Πολυκριτηριακή Ανάλυση (Multicriteria Analysis)
 • Πολυστοχικός Προγραμματισμός (Multiobjective Programming)
 • Ευφυή Συστήματα (Intelligent Systems)
 • Τεχνικές Ανάκτησης Πληροφοριών (Information Retrieval Techniques)
 • Εξόρυξη γνώσης από δεδομένα (Data Mining)
 • Διαχείριση Γνώσης (Knowledge Management)
 • Ποσοτικά μοντέλα και Θεωρία Λήψης Αποφάσεων (Decision Theory)
 • Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision Support Systems)
 • Θεωρία Παιγνίων (Game Theory)
 • Διοίκηση και Ανάλυση ρίσκου (Risk Analysis & Management)
 • Διαχείριση και Διοίκηση Έργων (Project Management)
 • Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain management)
 • Μάρκετινγκ (Marketing)
 • Διαδικτυακές Υπηρεσίες (Web-based Services)
 • Βελτιστοποίηση Δικτύων και Τηλεπικοινωνίες (Network Optimization & Telecommunications)
 • Τουριστική Βιομηχανία και Ανάπτυξη
 • Τεχνολογία και Καινοτομία (Technology and Innovation)
 • Αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης (Optimization Algorithms)
 • Μοντελοποίηση Δυναμικών Συστημάτων (Dynamic Systems)
 • Εφαρμογές της Επιχειρησιακής Έρευνας (OR Applications)

Τελευταια Νεα

Σημαντικές Ημερομηνίες:

 • 16 Νοεμβρίου 2015, Υποβολή περιλήψεων
 • 23 Νοεμβρίου 2015, Ειδοποίηση συγγραφέων
 • 17-18 Δεκεμβρίου 2015, Ημέρες διεξαγωγής συνεδρίου
 • 11 Ιανουαρίου 2016, Υποβολή εργασίας για τα πρακτικά

Μπορείτε να εγγραφείτε για να παρακολουθήσετε το συνέδριο εδώ.

Διοργανωση

 
Ελληνική Εταιρία Επιχειρησιακών Ερευνών (ΕΕΕΕ)

 


 

Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 

Χορηγοι

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ