ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στο Συνέδριο καλούνται να υποβάλλουν την περίληψη της εργασίας τους μέχρι 16/11/2015. Η περίληψη πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Τίτλο εργασίας
  • Ονόματα συγγραφέων, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση
  • Κείμενο 300 έως 600 λέξεων, στο οποίο θα αναλύονται οι στόχοι της εργασίας, η μεθοδολογία προσέγγισης, οι εφαρμογές και τα σημαντικότερα αποτελέσματα.

Οι εργασίες που θα παρουσιασθούν στο Συνέδριο θα επιλεγούν από την Επιστημονική Επιτροπή, η οποία θα τις αξιολογήσει με βάση τα επιστημονικά πρότυπα του συνεδρίου και τις άλλες περιλήψεις που θα υποβληθούν.
Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις περιλήψεις ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας τη φόρμα εδώ.

Οι παρουσιάσεις των εργασιών, καθώς και η υποβολή τόσο των περιλήψεων όσο και των πλήρων κειμένων των εργασιών, θα γίνει στα Ελληνικά.

Τόπος και Χρόνος Διεξαγωγής 
17-18 Δεκεμβρίου 2015
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
Αίθουσες Πολυμέσων Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΕΜΠ
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου (οδηγίες πρόσβασης)
Τηλ.: +30 2107723583, 
Fax: +30 2107723550, 
email: 4eeee-Student@epu.ntua.gr

Βράβευση καλύτερων εργασιών
Οι εργασίες που θα υποβληθούν, θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό καλύτερης φοιτητικής εργασίας, όπου οι 3 πρώτες εργασίες θα λάβουν το αντίστοιχο έπαθλο και έπαινο. Οι εργασίες θα αξιολογηθούν από 4 μέλη της επιστημονικής επιτροπής, σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

  • Επιστημονική αρτιότητα
  • Καινοτομία εφαρμογής ή μεθοδολογίας
  • Συνάφεια με το αντικείμενο της επιχειρησιακής έρευνας
  • Ποιότητα παρουσίασης από το συγγραφέα

 

Δημοσίευση Εργασιών
Όλες οι εργασίες θα συμπεριληφθούν σε ειδικό τόμο πρακτικών (proceedings) ηλεκτρονικής μορφής, με μοναδικό κωδικό ISBN. Η εργασία θα πρέπει να είναι γραμμένη στα Ελληνικά, να έχει μέγιστη έκταση 5 σελίδων, να είναι συμβατή με το σχετικό format και να υποβληθεί μέχρι τις 11 Ιανουαρίου 2016 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 4eeee-Student@epu.ntua.gr

Επιπλέον, επιλεγμένες εργασίες θα δημοσιευθούν μετά από κρίση σε ειδικά τεύχη των διεθνών επιστημονικών περιοδικών:

International Journal of Information & Decision Sciences (IJIDS)
International Journal of Multicriteria Decision Making (IJMCDM)
Οι εργασίες που θα υποβληθούν για δημοσίευση στα πιο πάνω περιοδικά θα πρέπει να είναι γραμμένες στην αγγλική γλώσσα και σύμφωνα με την πολιτική του Εκδότη.
Προϋπόθεση για να περιληφθεί μια εργασία είτε στον Ειδικό Τόμο είτε στη διαδικασία δημοσίευσης σε κάποιο Ειδικό Τεύχος είναι τουλάχιστον ένας εκ των συγγραφέων της να έχει συμμετάσχει στις εργασίες του Συνεδρίου. 

Τόμος περιλήψεων και Πρακτικά συνεδρίου


Ο τόμος περιλήψεων θα αναρτηθεί μετά το πέρας της διορίας υποβολής περιλήψεων. Τα Πρακτικά του συνεδρίου αναμένονται δύο μήνες μετά το πέρας του συνεδρίου.